தற்போதைய நிலை
சேர்க்கப்படவில்லை
விலை
RM 70

பாடநெறி விளக்கம்

This course is very good and useful for those who are in the upper-level office jobs, executives, decision-makers, for students in the secondary schools conversational level. It is also vehemently suitable for those who are blue-collar workers like technicians, and those who want to upgrade his/her level of spoken English. Available now only in Audio format.   If you master this course, you will achieve a very high level of spoken English. Total Lessons 26 – 3 hours playing time.

இந்த பாடநெறி மிகவும் மேம்பட்டது, இது மாஸ்டர் ஆக 6 மாதங்கள் முதல் 1 வருடம் ஆகும்.

FEE FOR THIS COURSE  RM 70.00