Kata-kata "a", "an", dan "the" biasanya digunakan dalam Bahasa Inggeris bahasa. Ketiga kata tersebut tergolong dalam kategori perkataan yang disebut artikel. Artikel-artikel ini dalam bahasa Inggeris digunakan ketika anda ingin merujuk kepada kata nama. Kata nama ini boleh menjadi kata nama khas yang merupakan kata nama khas atau bukan spesifik yang boleh menjadi kata nama apa pun. Oleh itu ketiga artikel ini "a", "an", dan "the" dapat dibahagikan kepada artikel yang pasti dan artikel yang tidak tentu.

"a", "an", and "the"

"The" berada di bawah artikel yang pasti sementara "an", dan "a" berada di bawah artikel yang tidak ditentukan. Marilah kita melihatnya dengan lebih dekat. "The" yang merupakan artikel tidak tentu dapat digunakan untuk merujuk pada kata nama tertentu. Kata nama ini khas, item yang tidak asing bagi penutur ayat dan juga penonton. Mari kita gunakan contoh di sini. "Ali, tolong beri saya buku itu," kata Bangdu. Di sini Bangdu pembicara dan Ali penontonnya sudah mengetahui buku yang dimaksudkan oleh Bangdu. Jadi menggunakan artikel yang pasti "the" di sini dibenarkan kerana buku yang dimaksudkan sudah biasa dengan Ali dan Bangdu.