SIJIL

SIJIL

The Tutoring terbaik untuk Belajar Bahasa Inggeris.
Mempelajari kemahiran baru

Kami menjangkakan tempoh selama enam bulan sehingga setahun bagi para pelajar kami untuk menguasai Kursus 1 atau 2, dengan syarat bahawa pelajar tersebut dapat memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 1/2 jam sehari terhadap pelajaran. Kursus 3 lazimnya mengambil masa yang lebih lama untuk dikuasai, memandangkan tatabahasa sememangnya memakan masa sebelum dapat dikuasai sepenuhya. Selepas enam bulan mengikuti kursus kami, anda dialu-alukan untuk menulis surat kepada kami dalam Bahasa Inggeris, ceritakan kepada kami tentang peningkatan anda dari segi perbualan dan penulisan dalam bahasa ini. Kami akan anugerahkan sijil yang dicetak cantik untuk kegunaan masa depan anda.