Kata ganti nama digunakan untuk mewakili kata nama. Kadang-kadang, nampaknya tidak kerap mengulang kata nama dalam ayat. Sebagai contoh, kita hanya boleh menggunakan kata ganti sebagai pengganti kata nama untuk kelanjutan yang lancar. Tetapi adakah anda mengetahui pelbagai jenis kata ganti nama dan bagaimana untuk memisahkan satu jenis dari kata ganti yang lain? Mari kita lihat beberapa kata ganti nama ini.

Mereka boleh dituturkan dalam orang pertama, kedua atau ketiga.

Pengucapan yang diucapkan dalam Orang Pertama

 Dalam keadaan ini, kata ganti memainkan peranan sebagai subjek ayat. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, subjeknya selalu menjadi pembicara kalimat atau dialah yang melakukan tindakan dalam ayat tersebut.

 Saya saya sama sekali tidak gembira dengan Aisyah atas perbuatannya.

 Dalam kes ini, kata ganti nama diri pertama 'I' masuk untuk penutur ayat.

 Kami tidak berminat untuk memenangi pertandingan tersebut.

 Kami (yang jamak) datang untuk penutur ayat dan pasukannya.

 Kata ganti nama yang digunakan dalam Orang Kedua

 Di sini, kata ganti menggantikan subjek ayat. Ingat subjeknya adalah orang yang melakukan tindakan dalam ayat. Dalam kes lain, subjeknya boleh menjadi topik perbincangan. 

Apa rahsia, awak nampak sangat gembira?

 Anda mendengarnya, bukan?

 Anda di sini memainkan peranan sebagai kata ganti orang kedua.

 Kata ganti nama yang digunakan dalam Orang Ketiga

 Dia tidak akan memberitahu, jangan risau.

 Dia di sini memainkan peranan sebagai kata ganti nama orang ketiga.

 Mereka pergi ke pasar untuk mendapatkan beberapa bahan makanan.

 'Mereka' memainkan peranan sebagai kata ganti nama orang ketiga. Tepat kata ganti nama orang ketiga (jamak).

 Secara amnya kata ganti diri dapat dibahagikan kepada: kata ganti nama diri, kata ganti subjek dan kata ganti objek.

 Kami telah memeriksa kata ganti subjek dan kata ganti posesif dalam pelajaran kami sebelumnya. Kami akan melihat kata ganti objek.

 Dalam kes kata ganti objek, kata ganti memainkan peranan sebagai preposisi atau sebagai objek kata kerja.

 Tolonglah boleh dapatkan kotak untuk saya? 

Saya dalam ayat melaksanakan fungsi kata ganti objek.

 Bersantai, berikan sahaja ia beberapa ketika.

 Di sana memainkan peranan sebagai kata ganti objek. 

Kita semua akan datang ke pesta selepas itu awak.

 Anda dalam ayat memainkan peranan kata ganti objek sementara kita memainkan kata ganti subjek.

 Jadi di sana anda berada. Anda sekarang harus mempunyai idea tentang kata ganti nama dan bagaimana mereka boleh digunakan dalam ayat kita.