Memahami Kata Kerja Transitif

Kata kerja transitif hanyalah kata kerja yang boleh disatukan dengan objek langsung. Dengan kata lain, kata kerja transitif adalah tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu atau seseorang. Kata kerja transitif hanya pergi dengan objek langsung. Mari kita lihat contoh di sini. […]